tirsdag 2. november 2010

Selvvalgte produkter

Læringsoppdrag Produksjon og Produktutvikling - mandag 1.nov (uke 44) og uke 45
Du planlegger produkt du ønsker å lage, med ideskisser og arbidstegning.
Ha fokus på form, balanse, volum og bruk av kontraster.
Hvilken stil velger du?
Lag produktet og regn ut pris, navn på alle materialer du bruker.
Hvis du ønsker det kan du få formell vurdering
Du dokumenterer ditt arbeid ut fra de 8 punktene til venstre i bloggen her.

Ingen kommentarer: