mandag 29. november 2010

Til alle blomsterdekoratør elever

Julesalgsmesse - Nairobi prosjekt
Flott innsats både i produksjon og under julemessen vår, lørdag 27.november. Mange og nydelige produkter dere laget :)   Her er et bitte lite utvalg. Sjekk Picasa-web (lenke i its learning) for flere bilder

tirsdag 23. november 2010

Bergeland videregående skole sin julesalgsmesse

Du bruker bloggen din til å vise produktene du har laget til skolens Nairobi aksjon.
Hvilke kompetansemål i læreplanen har du brukt?
Si litt om teknisk utførelse.
Ta med navn på alle levende materialer du har brukt (blomster, potteplanter og grønne materialer).
Er det noen levende materialer du brukte som er aktuelle å bruke i læringsoppdraget om  høstens og vinterens materialer?? Tenk, tenk ;)

Hjertet er laget av Hanna, det er også hennes fotografisøndag 7. november 2010

Produktutvikling og Produksjon

Læringsoppdrag
Tema:. Høst og vinter: Snittblomster, potteplanter, vintergrønt (busker / trær)
Dette læringsoppdraget er en del av mappeinnlevering, som er sluttvurderingen i mai, i faget Produktutvikling.

Forelesning mandag 8.nov
Gjennomgang av læringsoppdrag
Veiledning underveis

Dette læringsoppdraget skal presenteres og innleveres 1.uke etter nyttår. 

tirsdag 2. november 2010

Selvvalgte produkter

Læringsoppdrag Produksjon og Produktutvikling - mandag 1.nov (uke 44) og uke 45
Du planlegger produkt du ønsker å lage, med ideskisser og arbidstegning.
Ha fokus på form, balanse, volum og bruk av kontraster.
Hvilken stil velger du?
Lag produktet og regn ut pris, navn på alle materialer du bruker.
Hvis du ønsker det kan du få formell vurdering
Du dokumenterer ditt arbeid ut fra de 8 punktene til venstre i bloggen her.