tirsdag 19. oktober 2010

Brudeshow/catwalk

Bruk bloggen din og lag innlegg med dokumentasjon på produktene til brudeshow i St.Johannes Kirke.
Produktene som lages er brudebuketter/brudearrangementer, portal, krans til døpefont, alterdekorasjoner.

Lag forslag med ideskisser og valg av blomster og andre materialer til brudebuketter/brudearrangement.
Lage ideskisser til dekorering av døpefont og alter.
Husk å dokumentere ditt arbeid med å fotografere eller bruke scanner.

Si noe om:
Hvilke kompetansemål har du brukt i ditt arbeid med dette prosjektet?
Hvordan har du oppnådd god balanse og godt volum i brudearbeidet ditt?
Hva kan du si om din bruk av kontraster for å få god og harmonisk helhet?


                                                       Brudebukett laget av Hanne Heidi

Ingen kommentarer: